Xem tử vi 2017

Mậu Ngọ

99 tuổi

Hỏa mạng - Dương Nam

Thiên thượng Hỏa - Lửa trên trời

Xem tử vi tuổi Mậu Ngọ nữ mệnh năm 1918

Sao: La Hầu: Phòng chuyện thị phi

Hạn: Hỏa gặp năm Hỏa: bình thường

Mệnh: Tuất, Dần

Hợp tuổi: Dậu, Tí, Mão

Kỵ tuổi: