Xem tử vi 2017

Mậu Ngọ

99 tuổi

Hỏa mạng - Dương Nữ

Thiên thượng Hỏa - Lửa trên trời

Xem tử vi tuổi Mậu Ngọ nam mệnh năm 1918

Sao: Kế Đô: Ám muội, thị phi, buồn rầu

Hạn: Hỏa gặp năm Hỏa: bình thường

Mệnh: Tuất, Dần

Hợp tuổi: Dậu, Tí, Mão

Kỵ tuổi: