Xem tử vi 2017

Mậu Thân

109 tuổi

Thổ mạng - Dương Nam

Đại trạch Thổ - Đất nền nhà

Xem tử vi tuổi Mậu Thân nữ mệnh năm 1908

Sao: Thổ Tú: Đề phòng tranh chấp kiện tụng

Hạn: Thổ gặp năm Hỏa: Tương sinh (tốt)

Mệnh: Tí, Thìn

Hợp tuổi: Hợi, Dần, Tỵ

Kỵ tuổi: