Xem tử vi 2017

Mậu Thìn

89 tuổi

Mộc mạng - Dương Nam

Đại lâm mộc - Gỗ rừng già

Xem tử vi tuổi Mậu Thìn nữ mệnh năm 1928

Sao: Mộc Đức: Đắc công danh, may mắn tiền bạc

Hạn: Mộc gặp năm Hỏa: Tương sinh (tốt)

Mệnh: Thân, Tí

Hợp tuổi: Mùi, Tuất, Sửu

Kỵ tuổi: