Xem tử vi 2017

Mậu Tí

129 tuổi

Hỏa mạng - Dương Nữ

Tích lịch Hỏa - Lửa sấm sét

Xem tử vi tuổi Mậu Tí nam mệnh năm 1888

Sao: Thái Âm: Toại nguyện về danh lợi

Hạn: Hỏa gặp năm Hỏa: bình thường

Mệnh: Thìn, Thân

Hợp tuổi: Mão, Ngọ, Dậu

Kỵ tuổi: