Xem tử vi 2017

Mậu Tí

9 tuổi

Hỏa mạng - Dương Nam

Tích lịch Hỏa - Lửa sấm sét

Xem tử vi tuổi Mậu Tí nữ mệnh năm 2008

Sao: La Hầu: Phòng chuyện thị phi

Hạn: Huỳnh Tiền: bệnh nặng, hao tài

Mệnh: Hỏa gặp năm Hỏa: bình thường

Hợp tuổi: Thìn, Thân

Kỵ tuổi: Mão, Ngọ, Dậu