Xem tử vi 2017

Mậu Tí

9 tuổi

Hỏa mạng - Dương Nữ

Tích lịch Hỏa - Lửa sấm sét

Xem tử vi tuổi Mậu Tí nam mệnh năm 2008

Sao: Kế Đô: Ám muội, thị phi, buồn rầu

Hạn: Tán Tận: tật bệnh, hao tài

Mệnh: Hỏa gặp năm Hỏa: bình thường

Hợp tuổi: Thìn, Thân

Kỵ tuổi: Mão, Ngọ, Dậu