Xem tử vi 2017

Mậu Tuất

119 tuổi

Mộc mạng - Dương Nữ

Bình địa Mộc - Gỗ đồng bằng

Xem tử vi tuổi Mậu Tuất nam mệnh năm 1898

Sao: Mộc Đức: Đắc công danh, may mắn tiền bạc

Hạn: Mộc gặp năm Hỏa: Tương sinh (tốt)

Mệnh: Dần, Ngọ

Hợp tuổi: Sửu, Thìn, Mùi

Kỵ tuổi: