Xem tử vi 2017

Nhâm Thân

85 tuổi

Kim mạng - Dương Nữ

Kiếm phong Kim - Vàng chuôi kiếm

Xem tử vi tuổi Nhâm Thân nam mệnh năm 1932

Sao: Thổ Tú: Đề phòng tranh chấp kiện tụng

Hạn: Diêm Vương: người xa mang tin buồn

Mệnh: Kim gặp năm Hỏa: Tương khắc (xấu)

Hợp tuổi: Tí, Thìn

Kỵ tuổi: Hợi, Dần, Tỵ