Xem tử vi 2017

Nhâm Thìn

125 tuổi

Thủy mạng - Dương Nam

Trường lưu Thủy - Nước chảy mạnh

Xem tử vi tuổi Nhâm Thìn nữ mệnh năm 1892

Sao: Mộc Đức: Đắc công danh, may mắn tiền bạc

Hạn: Thủy gặp năm Hỏa: Tương khắc (xấu)

Mệnh: Thân, Tí

Hợp tuổi: Mùi, Tuất, Sửu

Kỵ tuổi: