Xem tử vi 2017

Nhâm Thìn

125 tuổi

Thủy mạng - Dương Nữ

Trường lưu Thủy - Nước chảy mạnh

Xem tử vi tuổi Nhâm Thìn nam mệnh năm 1892

Sao: Thủy Diệu: Tài lộc, Hưng thịnh và công danh

Hạn: Thủy gặp năm Hỏa: Tương khắc (xấu)

Mệnh: Thân, Tí

Hợp tuổi: Mùi, Tuất, Sửu

Kỵ tuổi: