Xem tử vi 2017

Nhâm Tí

105 tuổi

Mộc mạng - Dương Nữ

Tang đố Mộc - Gỗ cây dâu

Xem tử vi tuổi Nhâm Tí nam mệnh năm 1912

Sao: Thái Dương: Hưng vượng tài lộc

Hạn: Mộc gặp năm Hỏa: Tương sinh (tốt)

Mệnh: Thìn, Thân

Hợp tuổi: Mão, Ngọ, Dậu

Kỵ tuổi: