Xem tử vi 2017

Quý Hợi

94 tuổi

Thủy mạng - Dương Nam

Đại hải Thủy - Nước biển lớn

Xem tử vi tuổi Quý Hợi nữ mệnh năm 1923

Sao: Thái Dương: Hưng vượng tài lộc

Hạn: Thủy gặp năm Hỏa: Tương khắc (xấu)

Mệnh: Mão, Mùi

Hợp tuổi: Dần, Tỵ, Thân

Kỵ tuổi: