Xem tử vi 2017

Quý Mão

114 tuổi

Kim mạng - Dương Nữ

Kim Bạch Kim - Vàng pha Bạc

Xem tử vi tuổi Quý Mão nam mệnh năm 1903

Sao: Thái Dương: Hưng vượng tài lộc

Hạn: Kim gặp năm Hỏa: Tương khắc (xấu)

Mệnh: Mùi, Hợi

Hợp tuổi: Ngọ, Dậu, Tí

Kỵ tuổi: