Xem tử vi 2017

Quý Tỵ

124 tuổi

Thủy mạng - Dương Nữ

Trường lưu Thủy - Nước chảy mạnh

Xem tử vi tuổi Quý Tỵ nam mệnh năm 1893

Sao: Thái Bạch: Hao tán tiền của, tiểu nhân, bệnh tật

Hạn: Thủy gặp năm Hỏa: Tương khắc (xấu)

Mệnh: Dậu, Sửu

Hợp tuổi: Thân, Hợi, Dần

Kỵ tuổi: