Xem tử vi 2017

Tân Dậu

96 tuổi

Mộc mạng - Dương Nữ

Thạch lựu mộc - Cây lựu trên đá

Xem tử vi tuổi Tân Dậu nam mệnh năm 1921

Sao: Thái Dương: Hưng vượng tài lộc

Hạn: Mộc gặp năm Hỏa: Tương sinh (tốt)

Mệnh: Sửu, Tỵ

Hợp tuổi: Tí, Mão, Ngọ

Kỵ tuổi: