Xem tử vi 2017

Tân Hợi

106 tuổi

Kim mạng - Dương Nữ

Thoa Xuyến Kim - Vàng trang sức

Xem tử vi tuổi Tân Hợi nam mệnh năm 1911

Sao: Thái Bạch: Hao tán tiền của, tiểu nhân, bệnh tật

Hạn: Kim gặp năm Hỏa: Tương khắc (xấu)

Mệnh: Mão, Mùi

Hợp tuổi: Dần, Tỵ, Thân

Kỵ tuổi: