Xem tử vi 2017

Tân Mão

126 tuổi

Mộc mạng - Dương Nam

Tùng bách mộc - Gỗ tùng bách

Xem tử vi tuổi Tân Mão nữ mệnh năm 1891

Sao: La Hầu: Phòng chuyện thị phi

Hạn: Mộc gặp năm Hỏa: Tương sinh (tốt)

Mệnh: Mùi, Hợi

Hợp tuổi: Ngọ, Dậu, Tí

Kỵ tuổi: