Xem tử vi 2018

Ất Mùi

123 tuổi

Kim mạng - Dương Nữ

Sa trung Kim - Vàng trong cát

Xem tử vi tuổi Ất Mùi nam mệnh năm 1895

Sao: Thái Dương: Hưng vượng tài lộc

Hạn: Kim gặp năm Mộc: Tương khắc (xấu)

Mệnh: Hợi, Mão

Hợp tuổi: Tuất, Sửu, Thìn

Kỵ tuổi: