Xem tử vi 2018

Ất Sửu

93 tuổi

Kim mạng - Dương Nữ

Hải Trung Kim - Vàng trong biển

Xem tử vi tuổi Ất Sửu nam mệnh năm 1925

Sao: Thái Âm: Toại nguyện về danh lợi

Hạn: Kim gặp năm Mộc: Tương khắc (xấu)

Mệnh: Tỵ, Dậu

Hợp tuổi: Thìn, Mùi, Tuất

Kỵ tuổi: