Xem tử vi 2018

Ất Tỵ

113 tuổi

Hỏa mạng - Dương Nữ

Phú Đăng Hỏa - Lửa đèn to

Xem tử vi tuổi Ất Tỵ nam mệnh năm 1905

Sao: La Hầu: Phòng chuyện thị phi

Hạn: Hỏa gặp năm Mộc: Tương sinh (tốt)

Mệnh: Dậu, Sửu

Hợp tuổi: Thân, Hợi, Dần

Kỵ tuổi: