Xem tử vi 2018

Bính Dần

92 tuổi

Hỏa mạng - Dương Nam

Lư trung Hỏa - Lửa trong lò

Xem tử vi tuổi Bính Dần nữ mệnh năm 1926

Sao: Thủy Diệu: Tài lộc, Hưng thịnh và công danh

Hạn: Hỏa gặp năm Mộc: Tương sinh (tốt)

Mệnh: Ngọ, Tuất

Hợp tuổi: Tỵ, Thân, Hợi

Kỵ tuổi: