Xem tử vi 2018

Bính Dần

92 tuổi

Hỏa mạng - Dương Nữ

Lư trung Hỏa - Lửa trong lò

Xem tử vi tuổi Bính Dần nam mệnh năm 1926

Sao: Mộc Đức: Đắc công danh, may mắn tiền bạc

Hạn: Hỏa gặp năm Mộc: Tương sinh (tốt)

Mệnh: Ngọ, Tuất

Hợp tuổi: Tỵ, Thân, Hợi

Kỵ tuổi: