Xem tử vi 2018

Bính Ngọ

112 tuổi

Thủy mạng - Dương Nam

Thiên hà Thủy - Nước trên trời

Xem tử vi tuổi Bính Ngọ nữ mệnh năm 1906

Sao: Thái Dương: Hưng vượng tài lộc

Hạn: Thủy gặp năm Mộc: Tương sinh (tốt)

Mệnh: Tuất, Dần

Hợp tuổi: Dậu, Tí, Mão

Kỵ tuổi: