Xem tử vi 2018

Bính Thân

122 tuổi

Hỏa mạng - Dương Nữ

Sơn hạ Hỏa - Lửa dưới núi

Xem tử vi tuổi Bính Thân nam mệnh năm 1896

Sao: La Hầu: Phòng chuyện thị phi

Hạn: Hỏa gặp năm Mộc: Tương sinh (tốt)

Mệnh: Tí, Thìn

Hợp tuổi: Hợi, Dần, Tỵ

Kỵ tuổi: