Xem tử vi 2018

Bính Thìn

102 tuổi

Thổ mạng - Dương Nam

Sa trung Thổ - Đất pha Cát

Xem tử vi tuổi Bính Thìn nữ mệnh năm 1916

Sao: Thái Bạch: Hao tán tiền của, tiểu nhân, bệnh tật

Hạn: Thổ gặp năm Mộc: Tương khắc (xấu)

Mệnh: Thân, Tí

Hợp tuổi: Mùi, Tuất, Sửu

Kỵ tuổi: