Xem tử vi 2018

Canh Dần

128 tuổi

Mộc mạng - Dương Nam

Tùng bách mộc - Gỗ tùng bách

Xem tử vi tuổi Canh Dần nữ mệnh năm 1890

Sao: Thủy Diệu: Tài lộc, Hưng thịnh và công danh

Hạn: Mộc gặp năm Mộc: bình thường

Mệnh: Ngọ, Tuất

Hợp tuổi: Tỵ, Thân, Hợi

Kỵ tuổi: