Xem tử vi 2018

Canh Dần

128 tuổi

Mộc mạng - Dương Nữ

Tùng bách mộc - Gỗ tùng bách

Xem tử vi tuổi Canh Dần nam mệnh năm 1890

Sao: Mộc Đức: Đắc công danh, may mắn tiền bạc

Hạn: Mộc gặp năm Mộc: bình thường

Mệnh: Ngọ, Tuất

Hợp tuổi: Tỵ, Thân, Hợi

Kỵ tuổi: