Xem tử vi 2018

Canh Thân

98 tuổi

Mộc mạng - Dương Nam

Thạch lựu mộc - Cây lựu trên đá

Xem tử vi tuổi Canh Thân nữ mệnh năm 1920

Sao: Mộc Đức: Đắc công danh, may mắn tiền bạc

Hạn: Mộc gặp năm Mộc: bình thường

Mệnh: Tí, Thìn

Hợp tuổi: Hợi, Dần, Tỵ

Kỵ tuổi: