Xem tử vi 2018

Canh Thân

98 tuổi

Mộc mạng - Dương Nữ

Thạch lựu mộc - Cây lựu trên đá

Xem tử vi tuổi Canh Thân nam mệnh năm 1920

Sao: Thủy Diệu: Tài lộc, Hưng thịnh và công danh

Hạn: Mộc gặp năm Mộc: bình thường

Mệnh: Tí, Thìn

Hợp tuổi: Hợi, Dần, Tỵ

Kỵ tuổi: