Xem tử vi 2018

Canh Tí

118 tuổi

Thổ mạng - Dương Nam

Bích thượng Thổ - Đất tò vò

Xem tử vi tuổi Canh Tí nữ mệnh năm 1900

Sao: Thổ Tú: Đề phòng tranh chấp kiện tụng

Hạn: Thổ gặp năm Mộc: Tương khắc (xấu)

Mệnh: Thìn, Thân

Hợp tuổi: Mão, Ngọ, Dậu

Kỵ tuổi: