Xem tử vi 2018

Canh Tuất

108 tuổi

Kim mạng - Dương Nam

Thoa Xuyến Kim - Vàng trang sức

Xem tử vi tuổi Canh Tuất nữ mệnh năm 1910

Sao: La Hầu: Phòng chuyện thị phi

Hạn: Kim gặp năm Mộc: Tương khắc (xấu)

Mệnh: Dần, Ngọ

Hợp tuổi: Sửu, Thìn, Mùi

Kỵ tuổi: