Xem tử vi 2018

Đinh Dậu

121 tuổi

Hỏa mạng - Dương Nữ

Sơn hạ Hỏa - Lửa dưới núi

Xem tử vi tuổi Đinh Dậu nam mệnh năm 1897

Sao: Thổ Tú: Đề phòng tranh chấp kiện tụng

Hạn: Hỏa gặp năm Mộc: Tương sinh (tốt)

Mệnh: Sửu, Tỵ

Hợp tuổi: Tí, Mão, Ngọ

Kỵ tuổi: