Xem tử vi 2018

Đinh Mão

91 tuổi

Hỏa mạng - Dương Nữ

Lư trung Hỏa - Lửa trong lò

Xem tử vi tuổi Đinh Mão nam mệnh năm 1927

Sao: Vân Hán: Phòng thương tật, ốm đau,kiện tụng

Hạn: Hỏa gặp năm Mộc: Tương sinh (tốt)

Mệnh: Mùi, Hợi

Hợp tuổi: Ngọ, Dậu, Tí

Kỵ tuổi: