Xem tử vi 2018

Giáp Dần

104 tuổi

Thủy mạng - Dương Nữ

Đại khe thủy - Nước khe lớn

Xem tử vi tuổi Giáp Dần nam mệnh năm 1914

Sao: La Hầu: Phòng chuyện thị phi

Hạn: Thủy gặp năm Mộc: Tương sinh (tốt)

Mệnh: Ngọ, Tuất

Hợp tuổi: Tỵ, Thân, Hợi

Kỵ tuổi: