Xem tử vi 2018

Giáp Thìn

114 tuổi

Hỏa mạng - Dương Nam

Phú Đăng Hỏa - Lửa đèn to

Xem tử vi tuổi Giáp Thìn nữ mệnh năm 1904

Sao: Kế Đô: Ám muội, thị phi, buồn rầu

Hạn: Hỏa gặp năm Mộc: Tương sinh (tốt)

Mệnh: Thân, Tí

Hợp tuổi: Mùi, Tuất, Sửu

Kỵ tuổi: