Xem tử vi 2018

Kỷ Dậu

109 tuổi

Thổ mạng - Dương Nam

Đại trạch Thổ - Đất nền nhà

Xem tử vi tuổi Kỷ Dậu nữ mệnh năm 1909

Sao: Thổ Tú: Đề phòng tranh chấp kiện tụng

Hạn: Thổ gặp năm Mộc: Tương khắc (xấu)

Mệnh: Sửu, Tỵ

Hợp tuổi: Tí, Mão, Ngọ

Kỵ tuổi: