Xem tử vi 2018

Kỷ Hợi

119 tuổi

Mộc mạng - Dương Nữ

Bình địa Mộc - Gỗ đồng bằng

Xem tử vi tuổi Kỷ Hợi nam mệnh năm 1899

Sao: Mộc Đức: Đắc công danh, may mắn tiền bạc

Hạn: Mộc gặp năm Mộc: bình thường

Mệnh: Mão, Mùi

Hợp tuổi: Dần, Tỵ, Thân

Kỵ tuổi: