Xem tử vi 2018

Kỷ Mùi

99 tuổi

Hỏa mạng - Dương Nữ

Thiên thượng Hỏa - Lửa trên trời

Xem tử vi tuổi Kỷ Mùi nam mệnh năm 1919

Sao: Kế Đô: Ám muội, thị phi, buồn rầu

Hạn: Hỏa gặp năm Mộc: Tương sinh (tốt)

Mệnh: Hợi, Mão

Hợp tuổi: Tuất, Sửu, Thìn

Kỵ tuổi: