Xem tử vi 2018

Kỷ Sửu

129 tuổi

Hỏa mạng - Dương Nữ

Tích lịch Hỏa - Lửa sấm sét

Xem tử vi tuổi Kỷ Sửu nam mệnh năm 1889

Sao: Thái Âm: Toại nguyện về danh lợi

Hạn: Hỏa gặp năm Mộc: Tương sinh (tốt)

Mệnh: Tỵ, Dậu

Hợp tuổi: Thìn, Mùi, Tuất

Kỵ tuổi: