Xem tử vi 2018

Mậu Ngọ

100 tuổi

Hỏa mạng - Dương Nữ

Thiên thượng Hỏa - Lửa trên trời

Xem tử vi tuổi Mậu Ngọ nam mệnh năm 1918

Sao: Vân Hán: Phòng thương tật, ốm đau,kiện tụng

Hạn: Hỏa gặp năm Mộc: Tương sinh (tốt)

Mệnh: Tuất, Dần

Hợp tuổi: Dậu, Tí, Mão

Kỵ tuổi: