Xem tử vi 2018

Mậu Tí

130 tuổi

Hỏa mạng - Dương Nữ

Tích lịch Hỏa - Lửa sấm sét

Xem tử vi tuổi Mậu Tí nam mệnh năm 1888

Sao: Thổ Tú: Đề phòng tranh chấp kiện tụng

Hạn: Hỏa gặp năm Mộc: Tương sinh (tốt)

Mệnh: Thìn, Thân

Hợp tuổi: Mão, Ngọ, Dậu

Kỵ tuổi: