Xem tử vi 2018

Nhâm Dần

116 tuổi

Kim mạng - Dương Nam

Kim Bạch Kim - Vàng pha Bạc

Xem tử vi tuổi Nhâm Dần nữ mệnh năm 1902

Sao: Mộc Đức: Đắc công danh, may mắn tiền bạc

Hạn: Kim gặp năm Mộc: Tương khắc (xấu)

Mệnh: Ngọ, Tuất

Hợp tuổi: Tỵ, Thân, Hợi

Kỵ tuổi: