Xem tử vi 2018

Nhâm Dần

116 tuổi

Kim mạng - Dương Nữ

Kim Bạch Kim - Vàng pha Bạc

Xem tử vi tuổi Nhâm Dần nam mệnh năm 1902

Sao: Thủy Diệu: Tài lộc, Hưng thịnh và công danh

Hạn: Kim gặp năm Mộc: Tương khắc (xấu)

Mệnh: Ngọ, Tuất

Hợp tuổi: Tỵ, Thân, Hợi

Kỵ tuổi: