Xem tử vi 2018

Nhâm Thìn

126 tuổi

Thủy mạng - Dương Nam

Trường lưu Thủy - Nước chảy mạnh

Xem tử vi tuổi Nhâm Thìn nữ mệnh năm 1892

Sao: La Hầu: Phòng chuyện thị phi

Hạn: Thủy gặp năm Mộc: Tương sinh (tốt)

Mệnh: Thân, Tí

Hợp tuổi: Mùi, Tuất, Sửu

Kỵ tuổi: