Xem tử vi 2018

Nhâm Tí

106 tuổi

Mộc mạng - Dương Nam

Tang đố Mộc - Gỗ cây dâu

Xem tử vi tuổi Nhâm Tí nữ mệnh năm 1912

Sao: Thái Âm: Toại nguyện về danh lợi

Hạn: Mộc gặp năm Mộc: bình thường

Mệnh: Thìn, Thân

Hợp tuổi: Mão, Ngọ, Dậu

Kỵ tuổi: