Xem tử vi 2018

Nhâm Tuất

96 tuổi

Thủy mạng - Dương Nam

Đại hải Thủy - Nước biển lớn

Xem tử vi tuổi Nhâm Tuất nữ mệnh năm 1922

Sao: Kế Đô: Ám muội, thị phi, buồn rầu

Hạn: Thủy gặp năm Mộc: Tương sinh (tốt)

Mệnh: Dần, Ngọ

Hợp tuổi: Sửu, Thìn, Mùi

Kỵ tuổi: