Xem tử vi 2018

Nhâm Tuất

96 tuổi

Thủy mạng - Dương Nữ

Đại hải Thủy - Nước biển lớn

Xem tử vi tuổi Nhâm Tuất nam mệnh năm 1922

Sao: Thái Dương: Hưng vượng tài lộc

Hạn: Thủy gặp năm Mộc: Tương sinh (tốt)

Mệnh: Dần, Ngọ

Hợp tuổi: Sửu, Thìn, Mùi

Kỵ tuổi: