Xem tử vi 2018

Quý Hợi

95 tuổi

Thủy mạng - Dương Nam

Đại hải Thủy - Nước biển lớn

Xem tử vi tuổi Quý Hợi nữ mệnh năm 1923

Sao: Vân Hán: Phòng thương tật, ốm đau,kiện tụng

Hạn: Thủy gặp năm Mộc: Tương sinh (tốt)

Mệnh: Mão, Mùi

Hợp tuổi: Dần, Tỵ, Thân

Kỵ tuổi: