Xem tử vi 2018

Quý Hợi

95 tuổi

Thủy mạng - Dương Nữ

Đại hải Thủy - Nước biển lớn

Xem tử vi tuổi Quý Hợi nam mệnh năm 1923

Sao: La Hầu: Phòng chuyện thị phi

Hạn: Thủy gặp năm Mộc: Tương sinh (tốt)

Mệnh: Mão, Mùi

Hợp tuổi: Dần, Tỵ, Thân

Kỵ tuổi: